SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW |  ATIBOX

 

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW WINNERS 

 

BOXER NIGHT GALA SHOW WINNERS

 

"VA"  BOXERS

 

 

HOME

CENTRALEUROPEAN  BOXER SHOW 2015 

BOXER NIGHT GALA SHOW 2015 

WINNER SHOW 2015 

CENTRALEUROPEAN  BOXER SHOW 2014 

BOXER NIGHT GALA SHOW 2014 

WINNER SHOW 2014 

CENTRALEUROPEAN  BOXER SHOW 2013 

BOXER NIGHT GALA SHOW 2013 

WINNER SHOW 2013 

CENTRALEUROPEAN  BOXER SHOW 2012 

BOXER NIGHT GALA SHOW 2012 

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2011 

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2010 

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2009 

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2008

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2007

LINKS

 

 

 

 

 

<

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

ATIBOX EVENTS

 

 

VÝROČNÁ VÝSTAVA

 * Holíč * 5. 9. 2020

Holíčsky zámok

 

 

75. špeciálna výstava SBK

ANNUAL BOXER SHOW

 

 

                        INFO:                                                                INFO:

 

 

Potvrdenie o prijatí psa / Dog receipt confirmation

>>> <<<

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Vážení vystavovatelia,
veľmi pekne ďakujeme za to, že ste sa rozhodli vystavovať na výročnej výstave boxerov v Holíči.
Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v online www.clubdogshow.sk  (ikona PDF)
Návratku-potvrdenie je potrebné vytlačiť spolu s katalógovým číslom. Bez vytlačenej návratky nebude umožnený vstup do areálu výstaviska.
Podrobné informácie nájdete na stránke www.euroboxer.eu 
Aj napriek tomu, že žijeme nie najľahšie obdobie, tak si opäť urobíme radosť tombolou. Prispieť do nej môže každý z nás akokoľvek maličkosťou, ktorá možno iného poteší. Ceny môžete odovzdať v priebehu celého dňa v stane výstavnej kancelárie.
Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme šťastnú cestu.

 

Dear exhibitors,
many thanks for making decision to show your dogs at Annual Boxer show in Holíč.
The entry confirmation you can find in your menu in online www.dogshow.sk  (PDF icon).
It is necessary to print the confirmation together With the catalouge number. The entry to the show area will not be able without a printed confirmation.
More informations you can find on website www.euroboxer.eu 
Even thought we do not live the easiest period of our lifes, we are going to make ourselves happy by raffle again.  Each of us can contribute to it with any little thing that may please another.
During whole day you can leave your presents in the tand of the show office.
We are looking forward for meeting you and we wish you a safe journey.

 
 

 

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušnikov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov

 

 

 

 

 

 

SLOVAKIA BOXER RATING

>>> INFO <<<

 

SLOVAKIA DOG CUP

>>> INFO <<<

 

BOXERLIGA

>>> INFO <<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768