SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW |  ATIBOX

 

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW WINNERS 

 

BOXER NIGHT GALA SHOW WINNERS

 

"VA"  BOXERS

 

 

HOME

BOXER RATING 2016 

BOXER RATING 2015 

BOXERLIGA 

SLOVAKIA DOG CUP 

 

 

>> PODMIENKY <<

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

ATIBOX EVENTS

 

 

SLOVAKIA BOXER RATING 2016

 

1. NAADAME Fender Edda - 334 b.

2. ARKO de Rincomar - 75 b.

3. ELECTRA GLIDE z Metaboxu - 64 b.

 

>>> VÝSLEDKY / RESULTS <<<

 

 

 

SLOVAKIA BOXER RATING 2015 - 2016

 

1. NAADAME Fender Edda - 350 b.

2. KING KARLOS Boxrelay - 173 b.

3. ELECTRA GLIDE z Metaboxu - 145 b.

 

>>> VÝSLEDKY / RESULTS <<<

 

 

 

 SLOVAKIA BOXER RATING 2015

 

1. KING KARLOS Boxrelay - 128 b.

2. CASARO de la Forzandanza - 104 b.

3. JESUS Boxrelay - 95 b.

 

>>> VÝSLEDKY / RESULTS <<<

 

 

SLOVAKIA BOXER RATING

 

Do súťaže sa započítavajú body z tých výstav usporiadaných v príslušnom kalendárnom roku na Slovensku, ktoré posudzujú špecialisti a ktoré sú vybrané Prezídiom Slovenského boxer klubu do súťaže Boxerliga. Okrem toho sa započítavajú body z podujatia Boxer Night Gala Show.
Systém bodovania je postavený tak aby počet bodov bol udelený podľa obsadenosti výstavy a získaného najvyššieho ocenenia.
 
Bodovanie:
Body sa získavajú len za najvyššie tituly, resp. umiestnenia. Nižšie získané tituly a umiestnenia sa z pohľadu bodov neberú do úvahy.
BOB - Počet bodov zodpovedá celkovému počtu vystavených jedincov okrem tried mladšieho dorastu, dorastu a čestnej.
BOS - počet bodov zodpovedá celkovému počtu vystavených jedincov v pohlaví kde bol titul zadaný, okrem tried mladšieho dorastu, dorastu a čestnej.
CACIB - počet bodov zodpovedá celkovému počtu jedincov príslušného pohlavia z tried stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.
R.CACIB - počet bodov zodpovedá celkovému počtu jedincov príslušného pohlavia z tried stredná, otvorená, pracovná a šampiónov mínus 1 bod.
Klubový víťaz / Víťaz roka  - počet bodov zodpovedá celkovému počtu jedincov príslušného pohlavia a farebného rázu z tried stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.
JUNIOR BOB -  počet bodov zodpovedá celkovému počtu vystavených jedincov v triedach mladých.

Juniorský klubový víťaz / Juniorský víťaz roka - počet bodov zodpovedá celkovému počtu jedincov príslušného pohlavia a farebného rázu z tried mladých a dospievajúcih.

VETERAN BOB - počet bodov zodpovedá celkovému počtu vystavených jedincov v triedach veteránov.
PORADIE V TRIEDACH:
(mladšieho dorastu, dorastu, mladých, dospievajúcich, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej) 
1. miesto počet bodov priamo zodpovedá počtu vystavených jedincov v triede
2. miesto počet bodov priamo zodpovedá počtu vystavených jedincov v triede - mínus 1 bod
3. miesto počet bodov priamo zodpovedá počtu vystavených jedincov v triede - mínus 2 body
4. miesto počet bodov priamo zodpovedá počtu vystavených jedincov v triede - mínus 3 body
Bez poradia v triede - 1 bod

 

 

 

In  Wettbewerb werden die Punkte von den Hundeausstellungen mitgezählt, die in dem entsprechenden Kalenderjahr in der Slowakei durchgeführt sind. Die Ausstellungen sind von Spezialisten beurteilt und sind durch Präsidium des Slowakischen Boxer Klubs  in Wettbewerb Boxerliga ausgewählt. Außerdem werden die Punkte von der Veranstaltung Boxer Night Gala Show mitgezählt. Punktwertungssystem ist so festgestellt, dass die Punktzahl nach Belegung im Wettbewerb und nach Erreichen der höchsten Bewertung erteilt ist.

 

Punktwertung:

Die Punkte werden nur für die höchste Titel, resp. Platzierung gewonnen. Die Titel und die Platzierung,  die nicht so hoch sind, werden aus der Sicht der Punkte nicht in Betracht gezogen.

BOB – Punktzahl entspricht der  Gesamtzahl von ausgestellten Hunden außer der Klassen Baby Klasse, Juengstenklasse, Ehrenklasse.  

BOS - Punktzahl entspricht der Gesamtzahl von ausgestellten Hunden im Geschlecht, wo Titel erteilt wurde, außer der Klassen Baby Klasse, Juengstenklasse, Ehrenklasse.

CACIB - Punktzahl entspricht der Gesamtanzahl der ausgestellten Hunden des zuständigen Geschlechtes in der Mittelklasse, in der Offenen Klasse, Gebrauchshundeklasse und Championklasse.

R.CACIBPunktzahl entspricht der Gesamtanzahl der ausgestellten Hunden des zuständigen Geschlechtes in der Mittelklasse, in der Offenen Klasse, Gebrauchshundeklasse und Championklasse Minus 1 Punkt.

KLUBSIEGER / JAHRESSIEGER - Punktzahl entspricht der Gesamtanzahl der Hunden des zuständigen Geschlechtes und des farbigen Charakter in der Mittelklasse, in der Offenen Klasse, Gebrauchshundeklasse und Championklasse. 

JUNIOR BOB - Punktzahl entspricht der Gesamtanzahl der ausgestellten Hunden in den Jugendklassen.

JUGENDKLUBSIEGER / JUGENDJAHRESSIEGER - Punktzahl entspricht der Gesamtanzahl der Hunden des zuständigen Geschlechtes und des farbigen Charakter in der Juengsten- und Junghund klasse.

VETERAN BOB - Punktzahl entspricht der Gesamtanzahl der ausgestellten Hunden in der Veteranenklasse.

RANG IN DEN KLASSEN:

(Baby Klasse, Juengstenklasse, Jugendklasse, Junghundklasse, Mittelklasse, Offene Klasse, Gebrauchshundeklasse, Championklasse, Veteranenklasse und Ehrenklasse)

1. Platz – Punktzahl entspricht der Anzahl der ausgestellten Hunden in der Klasse

2. Platz - Punktzahl entspricht der Anzahl der ausgestellten Hunden in der Klasse – Minus 1 Punkt

3. Platz - Punktzahl entspricht der Anzahl der ausgestellten Hunden in der Klasse – Minus 2 Punkte

4. Platz - Punktzahl entspricht der Anzahl der ausgestellten Hunden in der Klasse – Minus 3 Punkte

Ohne Rang in der Klasse – 1 Punkt

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768